Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Nevelőtestület

Ádám Szilamér


Irodalom, Mozgókép és média, Nyelvtan
9.a osztályfőnöke

E-mail:

Bakonyiné Marton Katalin


Ének-zene
6.b osztályfőnöke

Fogadóóra: csütörtök 4. óra

E-mail:
barna_krisztina

Barna Krisztina


Angol nyelv
5.b osztályfőnöke

E-mail:

Batainé Lénárt Zsuzsa


4.b napközi
4.b osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Boldizsár Célia


Angol nyelv, Biológia, Biológia angolul
9.b osztályfőnöke

E-mail:

Bruinsma Dániel


Digitális kultúra

E-mail:

Carmen Pacheco


Spanyol nyelv

E-mail:

Csima Zsolt


Alsós tanító
1.b osztályfőnöke

Fogadóóra: hétfő 2. óra

E-mail:

Csingér Judit


Angol nyelv, Angol nyelvtan
9.kny osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Czékus Jób


Ének-zene, Hittan, Technika
11.a osztályfőnök-helyettese, liturgia felelős

E-mail:

Deák István


Földrajz, biológia
7.b osztályfőnöke

Fogadóóra: kedd 2. óra

E-mail:

Dervarics-Boros Ágnes


Spanyol
10.b osztályfőnök-helyettese

E-mail:

dr. Tóth Ildikó


Matematika, matematika angolul
Matematika munkaközösség vezetője

Fogadóóra: hétfő 6. óra

E-mail:

Eitler-Bereczk Márta


Angol nyelv

E-mail:

Erdősné Nagy Ilona


Alsós tanító
Alsós munkaközösség vezetője
3.a osztályfőnöke

E-mail:

Forgács Tímea


Matematika
12.a osztályfőnöke

Fogadóóra: hétfő 4. óra

E-mail:

Fülöp István Marcell


Digitális kultúra
5.a osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Galgóczi Flóra


Alsós tanító
3.b osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Gulyásné Balogh Bianka


Angol nyelv
12.b osztályfőnöke

Fogadóóra: szerda 7. óra

E-mail:

Gyollai Ákos


Földrajz, történelem
9.a osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Hetényiné Szeróvay Dóra


Testnevelés, gyógytestenevelés
7.a osztályfőnöke

kedd 4. óra

E-mail:

Horváth Anna


Hittan, német nyelv
Második idegen nyelvi munkaközösség vezetője
6.a osztályfőnöke

Fogadóóra: kedd 2. óra

E-mail:

Izsák Bálint


Német nyelv

E-mail:

Juhász-Márkus Dóra


Matematika, Testnevelés
2.b osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Justin Prigge, LC


A Krisztus Légiója papja, hittan angolul tanár

E-mail:

Kelemenné Kapros Blanka


Alsós tanító
2.b osztályfőnöke

E-mail:

Késmárkyné Brückner Rita


Matematika
8.b osztályfőnök-helyettese

Fogadóóra: kedd 3. óra

E-mail:

Kiss Erzsébet


Angol nyelv
9.kny osztályfőnöke

E-mail:

Klinda Zsuzsanna


Alsós tanító
3.b osztályfőnöke

E-mail:

Kollár Ágnes


Ének-zene
Regnum Christi kapcsolattartója
Tehetséggondozó
8.b osztályfőnök-helyettese

Fogadóóra: csütörtök 1. óra

E-mail:

Kólyi Tibor


Fizika

E-mail:

Kovács György


Testnevelés
7.b osztályfőnök helyettese

E-mail:

Krizka Réka


Angol nyelv
9.b osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Kujbus Attiláné


Matematika, fizika, informatika

10.a osztályfőnöke

csütörtök 4. óra

E-mail:

Lados Balázs


Földrajz, történelem
11.b osztályfőnöke

Fogadóóra: szerda 1. óra

E-mail:
Latinovics Ádám

Latinovics Ádám


Testnevelés
12.b osztályfőnök-helyettese

Fogadóóra: szerda 4. óra

E-mail:

Lieli Zsófia


6. évfolyam tanulószoba

Fogadóóra: 5. óra

E-mail:

Magyar Viktória


Francia nyelv, magyar nyelv és irodalom
10.b osztályfőnöke
DÖK segítő pedagógus
Fogadóóra: kedd 5. óra

E-mail:

Mig Édua


Matematika angolul

E-mail:

Molnárné Borosnyay Virág


Testnevelés
8.a osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Mózes Ambrus


Angol nyelv, történelem angolul

Fogadóóra: hétfő 4. óra

E-mail:

Párkányi Mónika


Hittan, lelkibeszélgető
Hittan munkaközösség vezetője
6.a osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Patka – Gál Hajnalka


Alsós tanító, hittan
Alsó tagozat vezetője
4.a osztályfőnöke

Fogadóóra: kedd 4. óra

E-mail:

Paul Filzer


Angol nyelv - társalgás, célnyelvi civilizáció

E-mail:

Prauda Ibolya


Kémia
10.a osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Simon Szilvia Krisztina


Alsós tanító
4.a osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Somogyiné Kovács Gyöngyvér


Alsós tanító
1.a osztályfőnöke

E-mail:

Strissowszky Szilárdné


Technika
5. évfolyam tanulószoba

E-mail:

Svajcsikné Pál Bernadette


Természetismeret, hittan
8.b osztályfőnöke

Fogadóóra: kedd 3. óra

E-mail:

Szabó Anita


Angol nyelv

E-mail:

Szabó-Pongrácz Hanga


Biológia, földrajz

E-mail:

Szalay Melinda


Angol nyelv, történelem
Angol munkaközösség vezetője
5.b osztályfőnök-helyettese

Fogadóóra: kedd 2. óra

E-mail:

Szekeres Ildikó


Földrajz angolul

E-mail:

Tar Krisztina


Társastánc
5.a osztályfőnöke

E-mail:

Tömpe Anna


Magyar nyelv és irodalom
6.b osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Tóth Péter


Történelem, kommunikáció

E-mail:

Udvarhelyi Zsuzsanna


Angol nyelv

E-mail:

Valkai Krisztina


Angol nyelv, hittan, hittan angolul


Fogadóóra: szerda 6. óra

E-mail:

Valkó Rita


Rajz, technika és művészettörténet
12.a osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Vascsák Fruzsina


Alsós tanító
2.a osztályfőnöke

E-mail:

Vassné Lovász Rita


Alsós tanító
1.a osztályfőnök-helyettese

E-mail:

Vermes Ágnes


Alsós tanító
2.a osztályfőnök-helyettese

Fogadóóra: hétfő 5. óra

E-mail:

Verzár Katalin


Magyar nyelv és irodalom
A magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője
8.a osztályfőnöke

Fogadóóra: kedd 6. óra

E-mail:

Verzár Mónika


Francia nyelv
7.a osztályfőnök-helyettese
Iskolai közösségi szolgálat koordinátora

Fogadóóra: csütörtök 4. óra

E-mail:

Vigh Anna


Alsós tanító, informatika
4.b osztályfőnöke

E-mail: