Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Iskolánk imái

Ima a tanítás előtt
Mennyei Atyánk, te bennünket a magad képére alkottál. Irányítsd és szenteld meg erőfeszítéseinket, hogy minden tehetségünket kifejlesszük, s műveidben munkatársaid lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ima a tanítás után
Hálát adunk neked, Urunk, ajándékaidért. Add, hogy amit ma tanultunk, neved dicsőségére, hazánk és embertársaink javára fordítsuk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Felnőttek közösségi imája a találkozó kezdetén
Előimádkozó/ Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét,
Válasz/ és gyújtsd lángra bennünk szereteted tüzét.
E/ Áraszd ki lelkedet, Istenünk, és minden életre kél,
V/ és megújítod a föld színét.
E/ Könyörögjünk:
Istenünk! Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes és a te vigasztalásodnak mindenkor örvendjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
V/ Ámen.

E/ Üdvözlégy Mária…
V/ Asszonyunk Szűz Mária…
E/ Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
V/ miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

E/ Krisztus a mi Királyunk!
V/ Jöjjön el a te országod!
E/ Nagyokosságú Szűz Mária, az Egyház édesanyja
V/ Könyörögj érettünk.

Felnőttek közösségi imája a találkozó végén:
E/ Hálát adunk neked, Istenünk, minden jótéteményedért. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
V/ Ámen.
E/ Krisztus a mi Királyunk!
V/ Jöjjön el a te országod!
E/ Nagyokosságú Szűz Mária, az Egyház édesanyja
V/ Könyörögj érettünk.

Ima a hivatásokért
Úr Jézus, a lelkek örök Pásztora! Tekints kegyesen erre a Te szeretett nyájadra. Uram, árvaságban sínylődünk. Küldjél hivatásokat. Küldjél szentéletű papokat és szerzeteseket.
Szentséges Édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására kérünk, küldjél szíved szerint való papokat és megszentelt életűeket.

Ima az iskoláért
Mária, mutasd meg nekünk Fiad irgalmát. A Te kezedben biztos helyen szeretnénk tudni minden tervünket, hogy Isten akarata teljesüljön, ne a mienk. Segíts! Tisztítsd meg szándékainkat, hogy csak Krisztus akaratát keressük! Te, aki mindenben arra hagyatkoztál, aki kősziklára építette egyházát, légy a mi támaszunk, hogy Isten akarata szerint dolgozzunk iskolánk jövőjéért.
Veszélyben, szükségben, kétségben gondolj Máriára! Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből! Hogy közbenjáró imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni! Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja a kezed, nem fogsz elbukni; ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz.