Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Pure Fashion

 – TISZTA SZÍV, TISZTA DIVAT!

A Pure Fashion egy gimnazista lányokat megszólító program, mely keresztény erkölcsi alapokon nyugszik. Teret, eszközöket és megtartó közösséget nyújtunk a lányoknak, hogy felfedezhessék női hivatásuk szépségét és az azzal járó felelősségüket is a társadalomban. 

A Program egyedisége külföldön és hazánkban is abban áll, hogy a fiatalokat saját nyelvükön, az őket érdeklő témákon keresztül szólítjuk meg, majd onnét kísérjük őket mélyebb etikai és erkölcsi kérdések felé. Élményszerűen, a fiatalok aktív közreműködésére építve formáljuk a lányok gondolkodását az emberi, családi értékek tiszteletének és elfogadásának irányába.

A Pure Fashion Program megláttatja velük, hogy nőnek lenni jó, nőnek lenni hivatás, és segít nekik felfedezni és megerősíteni a bennünk levő értékeket, valamint megalapozni bennük egy olyan értékrendet, amelyre később az életüket építhetik.

Célcsoportunk a 9-12. évfolyamos lányok, akik jelenlegi társadalmi-gazdasági viszonyaink közepette egyfelől egy több szempontból is sok kihívás elé állított csoportot alkotnak, másfelől ők a jövő társadalmának meghatározó szereplői, akik a családok alapkövei lesznek. A képzés havi egy csütörtök esti alkalmat jelent, egy éven keresztül.

Módszertanunk a Regnum Christi Mozgalom ifjúsági programokban alkalmazott szemléletmódján nyugszik. Mindennek az alapját a kamaszok kérdései alkotják, amelyek többsége egy-egy mély szükségletet, vágyat tükröz. A kérdések felébresztése után, élmények útján segítjük őket hozzá, hogy megtalálják a válaszokat, és célunk, hogy saját tapasztalataik, illetve meglátásaik alapján hozzák meg döntéseiket.

A foglalkozások négy alappillérre épülnek: elméleti és gyakorlati képzés, közösség- és léleképítés, melyek hozzájárulnak a személyiség teljes körű fejlesztéséhez. A témákhoz olyan gyakorlati rész is társul, mint például: kozmetikai és bőrgyógyászati tanácsadás, etikett, mozgáskultúra, mini főzőkurzus, különféle műhely munkák. Továbbá évünk kiemelkedő eseményei közé tartozik az Anya-lánya Teaház; Apa-lánya lelkinap és a nyári Pure Fashion tábor.

A Pure Fashion ma már egy nagy nemzetközi család, amely a világ számos országában hatékony segítséget nyújt a kamasz lányoknak a nővé válásuk útján.  Jelen pillanatban a program hazánkon kívül közel 20 országban van jelen.

A Pure Fashion program 2007 óta működik Magyarországon, 2014 óta a Pure Fashion Alapítvány szervezésében.

nőnevelés hazánk és társadalmunk számára központi jelentőséggel bíró téma, hiszen a magyar családok jövőjének megalapozásánál a nő, azaz a mostani tinédzser lányok lesznek a családok szíve.  Programunk – Magyarországon hiánypótló programként – erre a nevelési, szemléletformálási igényre kíván választ adni.  Célunk, hogy a program segítségével a lányok olyan értékőrző és -teremtő személyekké váljanak, akik pozitívan befolyásolják a társadalmat, környezetüket, családjukat.

A csatlakozási és a támogatási lehetőségekről szívesen adunk részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

kapcs
www.purefashion.hu