Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Sárgarigó csoport

Bemutatkozás

 

A Szent II. János Pál Óvoda Sárgarigó csoportjába kiscsoportos korú gyermekek járnak.
A csoport létszáma 24 fő, 13 lány és 11 fiú.
Óvodásaink az első nevelési évüket szép nyári élményekkel töltekezve, izgatott várakozással kezdték meg. A beszoktatási időszakban igyekeztünk befogadó, biztonságos, derűs légkört kialakítani, minek köszönhetően örömmel járnak óvodába a gyerekek. Érdeklődőek, barátságosak, így a szabad játékidőt szívesen töltik közös játékkal a babakonyhában, építkezéssel, autózással a szőnyegen, kirakózással, rajzolással. Kedvenc elfoglaltságuk a mesehallgatás és éneklés, e tevékenységekkel az átmeneti szomorúság is rögtön elillan. A mindennapok során változatos témákat feldolgozó irányított tevékenységekkel készülünk számukra, melyben helyet kap a verselés, mesélés, az ének, zene, énekes játék, gyermektánc, a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, a mozgás, a külső világ tevékeny megismerése és a hitre nevelés is. Kezdeményezéseinkbe a csoport új, színes párnáin ülve kapcsolódnak be a gyerekek.
Ebben a nevelési évben kiemelt feladatunk a zenei nevelés, az irányított tevékenységeinket sok-sok zenéléssel, énekléssel gazdagítjuk. Az ima szerves részét képezi életünknek, szoktunk az étkezések előtt és után imádkozni, illetve a csendes percek folyamán lelki témákról beszélgetni. Megpróbálunk elcsendesedni és a Jóistenre figyelni, hálát adni a sok jóért, ami velünk történik és kéréseket megfogalmazni. Csoportunk sárga madara a második félévtől minden hétvégén más családhoz látogat el, hogy segítségével hétfőn elmesélhesse a gyermek, milyen közös élmények érték őket. Ezzel a hagyománnyal az összetartozást és a családokkal való szorosabb együttműködést szeretnénk erősíteni.