Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Intézkedési terv

Kedves Szülők!

A következőkben ismertetjük az Iskolaközpont helyi eljárásrendjét az EMMI által kiadott
intézkedési terv alapján.
Fokozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag
egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

 1.  Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne engedjék
  iskolába, vigyék el a házi orvoshoz! Amennyiben a gyermeknél koronavírus gyanú,
  igazolt fertőzés van, vagy hatósági karantént rendeltek el, azonnal értesítsék
  Iskolaközpontunkat!
 2.  Iskolába érkezéskor a diákok a menza felőli bejáratot is használhatják, ahol a
  portához hasonlóan fertőtlenítés után léphetnek be az iskolába. A reggeli ügyeletes
  tanár biztosítja, hogy ne alakuljon ki csoportosulás és a gyerekek egymástól
  megfelelő távolságban várakozzanak a belépésre.
 3.  Az óvodának az iskola felőli bejárata zárva lesz, azon keresztül közlekedni nem
  lehet.
 4.  A szülők csak az udvarig kísérhetik gyermeküket. Ez alól kivételt képeznek az elsős
  diákok szülei, akik az első három tanítási napon az osztályterem ajtajáig kísérhetik
  gyermeküket.
 5.  Biztosítani szeretnénk, hogy az iskolába csak a diákok és az itt dolgozók
  tartózkodjanak, ezért a szülők csak rendkívüli esetben, az ügynek megfelelően
  szaktanárral, osztályfőnökkel vagy a vezetőséggel egyeztetve léphet be. Ekkor a
  fertőtlenítés és a maszk használata kötelező.
 6.  Egyéb esetben (tankönyvosztás) a portán leadott lista alapján jöhetnek be az
  épületbe. Ebben az esetben is kötelező a maszk használata.
 7.  Az iskola épületében diákok és az iskola alkalmazottjai számára a maszk használata
  mindenütt kötelező, kivéve a tantermekben és az ebédlőben.
 8.  Napközben a termekben a padokat, kilincseket is fertőtlenítjük. Ezenkívül
  folyamatosan biztosítjuk a szellőztetést a szaktantermekben és az iskola egész
  épületében.
 9.  A portánál, az óvodai bejáratnál és az ebédlő területén szenzoros kézfertőtlenítő
  automatát helyezünk el.
 10.  Biztosítjuk tanulóink számára, hogy az óraközi szünetekben a hátsó és az első
  udvart is használhassák. Ebben az időszakban az első udvar kapuja zárva lesz.
 11.  Javasoljuk, hogy minden gyermeknél legyen saját kézfertőtlenítő.
 12.  Az iskolában minden nap alapos, fertőtlenítő takarítást végzünk, az előírások
  maximális betartásával.
 13.  Amennyiben a gyermeknél a fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük
  és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárás rend szerint dönt
  a további teendőkről, egyúttal értesítjük a szülőket is, akiknek feltétlenül meg kell
  keresniük telefonon a gyermek háziorvosát, aki a megfelelő utasításokkal segíti
  őket a továbbiakban.
 14.  Ebben az esetben a gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez –
  kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia,
  azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 15.  Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
  veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
  megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
  daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például
  immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
  bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt
  hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül
  a részére előírt karantén időszakára.
 16.  Aki bármely külföldi országból tér vissza, két hétig ne jöjjön iskolába! Hiányzását
  igazoltnak tekintjük, de erről értesítsék az osztályfőnököt reggel 9-ig! Ezen időszak
  alatt az oktatást követnie kell a diáknak.
 17.  Mindennemű hiányzás (pl. önkéntes- vagy hatósági karantén) a jogszabályi
  előírásoknak megfelelően, beleszámít a hiányzott órák számába.
 18.  Ha bármilyen oknál fogva a diák nem tud iskolába jönni, azt az eddigieknek
  megfelelően 9 óráig jelezni kell az osztályfőnöknek.

Kérjük, ezeket a pontokat gyermekeikkel ismertessék, hívják fel figyelmüket a rendszeres
kézmosásra, különösen étkezés előtt, mosdóhasználat előtt-után, és a megfelelő távolság
betartására!
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az operatív törzs utasításait, a helyi biztonsági előírások
betartását és amennyiben szükséges, megtesszük a megfelelő intézkedéseket.
Számítunk együttműködésükre, hiszen legfontosabb célunk, hogy a személyes oktatást
minél tovább folytatni tudjuk. Ehhez mindenkitől nagyfokú fegyelmezettségre van szükség!

Budapest, 2020. augusztus 28.
Az Iskolaközpont Vezetősége

Letölthető formátumban