Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Ebédbefizetés

Ebédelés rendje és a heti étlap

Heti menü: 2024.06.17. - 06.21. (25.hét)


Az ebédbefizetés módjai

Ebédbefizetés a pénztárban:

Az ebédbefizetésre kijelölt napokon a szülő vagy a diák készpénzzel fizetheti be az ebédet a pénztárban.

Ebédbefizetés átutalással:

Lehetőség van az iskolai étkezés banki átutalással történő befizetésére az alábbiak szerint.
Akik utalva szeretnének fizetni, azok az első ebédbefizetés alkalmával jelezhetik, illetve év közben a e-mail címre küldjenek egy jelzést a gyerek(ek) nevével és osztályával.

Ha valaki az átutalásra tér át, de évközben szeretné módosítani az étkezés típusát (pl.: ebéd+uzsonnáról csak ebédre), az kérjük, hogy a email címre írjon. A módosítást a beérkezéstől számított következő ebédbefizetésnél tudjuk átvezetni.

Az utalás módja:

Az étkezés összegét a Szent II. János Pál Iskolaközpont Erste banknál vezetett: 11600006-00000000-44311461 számú bankszámlára lehet utalni.

Az utalás közlemény rovatában az alábbi adatoknak kell szerepelni:

gyermek neve
osztálya

Az utalás indításának határideje: a számlán szereplő időpont (általában a hónap 3. hete)!

Az utalás összegét az előre kiállított számlán tüntetjük fel.

Az előre kiállított számlák átvétele:

Az utalásos számlák e-mailben kerülnek kiküldésre. Ez a hónap első-második hetében történik. Az iskolába történt beiratkozáskor megadott szülői e-mail elérhetőségre küldjük ki.
A számlában levonásra kerül az addig lemondott étkezések összege, illetve a hibás többlet utalás.


Az ebéd lemondása

A befizetett ebédet a gyermek hiányzása esetén a következő rend szerint lehet lemondani:

    • személyesen, munkaidőben a pénztárban
    • sms-ben: a gyerek nevének, csoportjának/ osztályának, és a lemondás első és utolsó napjának a megadásával. 1 napra történő lemondás esetén elég csak 1 dátumot megadni.
      A telefonszám: +36-30/957-12-83.
    • interneten keresztül az alábbi linken: Ebéd lemondás

A bejelentés napjára és az azt követő napra befizetett ebéd nem lemondható.

MINDEN MUNKANAPON A REGGEL 9 ÓRÁIG BEÉRKEZETT LEMONDÁST A KÖVETKEZŐ 2. MUNKANAPTÓL TUDJUK FIGYELEMBE VENNI.
A HÉTVÉGÉN ÉRKEZETT HÉTFŐI LEMONDÁSOKAT SAJNOS MÁR NEM ÁLL MÓDUNKBAN KEZELNI.

A reggel 9 óra után bejelentett lemondásokat már csak három nappal későbbi étkezés lemondására van módunk elfogadni.

Kérjük a szülőket, hogy hiányzás esetén mindenképpen mondják le a befizetett ebédet, mert a támogatott ebédeknél, le nem mondott hiányzás esetén az iskola elesik a támogatástól és azt saját magunknak kell kifizetnünk.


A kedvezményes étkezéshez leadandó papírok:

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében leírtak alapján a 2017/2018. tanévben is igényelhető normatív gyermekétkeztetési kedvezmény.

A jogszabály az alábbi:
(5) Gyermekétkeztetés esetén, az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
az iskolai étkeztetés során
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Az intézményi térítési díj 50 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani:

b) tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

c) vagy olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek,

d) nevelésbe vették.

Amennyiben a jogszabályban meghatározott feltétel valamelyike teljesül Önöknél és igénybe kívánják venni az étkezési térítési kedvezményt, úgy kérjük, hogy az támogatási kérelmet kitöltve, aláírva szíveskedjenek intézményünkbe visszajuttatni 2017. augusztusi ebédbefizetésig (2017.08.28-29., ill. 30-31.).

A kedvezményre való jogosultság igazolását 2017. október 12-ig kérjük behozni. Amennyiben a kitöltött nyilatkozat nem kerül leadásra az első ebédbefizetés alkalmával, akkor a kedvezményes étkezést nem tudjuk Önöknek biztosítani szeptembertől csak a szükséges igazolás beérkezése utáni időszakban.
Ezeket a kedvezményeket a Szent II. János Pál Óvodának és Iskolaközpontnak kell kifizetnie, sajnos erre nem kapunk állami támogatást. Ezért arra szeretnénk Önöket kérni, hogy amennyiben anyagi lehetőségük van rá, akkor támogassák intézményünket azzal, hogy befizetik az étkezést gyermeküknek.

Előre is köszönjük!

Tisztelettel:
Magóné Palotás Csenge
pénztáros

Budapest, 2017.08.25.