Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Központi írásbeli felvételi vizsga tudnivalók

2020. január 18. (szombat)
 

A 6, és 4+1 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők központi írásbeli vizsgája 2020. január 18-án (szombat) 10 órakor kezdődik az iskolában. Kérünk minden felvételiző tanulót, hogy a vizsga kezdete előtt legkésőbb fél órával, 9.30-ig érkezzen meg az iskolába.

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra. Csak azok a tanulók írhatnak pótló írásbeli vizsgát, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni és ezt igazolni tudják. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

FIGYELEM! A vizsgán semmilyen elektronikus eszköz (mobiltelefon, tablet, okosóra, stb.) nem használható. A diákok a magukkal hozott mobiltelefont/mobiltelefonokat, okosórát és egyéb elektronikus eszközöket kikapcsolt állapotban a tanári asztalra teszik.

A kiértékelt feladatlapok megtekintésére 2020. január 24-én (péntek) 8.00-12.00 óráig és 13:00-17:00 óráig van lehetőség a titkárságon. A kiértékelt feladatlapokról elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal másolat készíthető. A megtekintést követő első munkanap végéig – 16.00 óráig – a vizsgázó és szülője írásban észrevételt nyújthat be kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén.

Az értékelő lapok személyesen, aláírás ellenében vehetők át 2020. január 30-án (csütörtök) 8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig a titkárságon.

Általános információk a feladatlapokról

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematikai írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tantárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Minden diáknak sok sikert és jó eredményt kívánunk!