Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

A központi írásbeli vizsgák időpontja

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsga országosan az alábbi időpontban kerül
megrendezésre:

2021. január 23-án 10 óra

Iskolánkban a 9. évfolyamra jelentkező diákoknak van lehetősége a központi írásbeli
vizsgára jelentkezni.

A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára

A tanulóknak 2020. december 4-ig egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli
vizsgára.
Jelentkezés az innen letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, amelyet az iskola
portáján kell leadni.
A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik,
nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a
középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni. A középfokú felvételi eljárás
során tehát a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más
időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”,
vagy „helyettesíti” egymást.
Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. Tehát a központi
írásbeli vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell megírnia.
A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése: 2021. január 29.
A megtekintés lebonyolításáról később küldünk értesítést.
Az eredmények közzététele

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a
vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint
az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon közvetlenül
tájékoztatja a vizsgázókat, melynek határideje 2021. február 8. A vonatkozó rendelet előírása
szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg.
A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját (a továbbiakban
együtt felvételi lapok), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.