Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

2020/2021. tanév februári hírlevél

Kedves Szülők! A 2021. februári hírlevelünket itt olvashatják el.

Szent János Pál Hírlevél                                                                                                                                                              2021. január 29.

  1. levél -2020-2021. tanév

Áldott légy én Istenem, ki az igaz hit által megmutattad gazdagságodnak gondolhatatlan kincsét, és Krisztus által minden lelki áldomásokkal megáldottál minket. Erősítsed, Uram, végig, amit elkezdettél bennem; oktasd az én tudatlanságomat, világosítsad vakságomat, vastagítsad gyarlóságomat, öregbítsed hitemet. Őrizd meg igaz vallásodnak drága kincsét énbennem; segéllyed gyenge hitemet, hogy igazán és minden kétség nélkül higgyem valamit terólad, a te dücsőségedrűl, a Szentháromság egy Istenségrűl, a te szent fiadnak testesülésérűl és az igaz hitnek minden ágazatirúl előmbe adott az anyaszentegyház; és ez ellen semmi okoskodásnak helyt ne adjak, hanem a hitnek engedelmessége alatt fogva tartsam értelmemet és érzékenységimet.

Pázmány Péter: Az igaz hitért (részlet)

Előttünk álló programjaink februárban:

február
2. kedd 9.00-17.00 11. b angol nyelvi vizsga
3. szerda Családos síelés.
4. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában a 8. b osztály részvételével.
5. péntek Első pénteki iskolamise 8.15-től Szentmise az 1-4. évfolyamok számára, évfolyamok szerinti bontásban, a
Díszteremben.
8-12. hétfő-péntek Szülői értekezletek az osztályfőnökök tájékoztatása alapján.
10. szerda Témanap
9.00-16.00 Ebédbefizetés
11. csütörtök Témanap
8.00-16.00 Ebédbefizetés
15. hétfő Jelentkezési határidő az érettségi vizsgára. Jelentkezési határidő a
felsőfokú képzésekre.
15-22. Regisztráció a február 24-i és a február 25-i iskolanyitogató délutánra.
17. szerda Hamvazószerda Szentmise 8.15-től Szentmise az 5-8. évfolyamok számára, évfolyamok szerinti bontásban, a
Díszteremben.
Lelki nap az 1-4. évfolyamok számára.
8.00-16.00 Ebédbefizetés
19. péntek Jelentkezési határidő a középfokú iskolába.
23. kedd Lelki nap az 5. évfolyam számára.
23-26. hétfő-péntek 14.30-tól Szóbeli meghallgatás a középfokú felvételi eljárás keretében.
24. szerda 16.30 Iskolanyitogató játszóház a leendő elsősöknek, tájékoztató a szülők
számára. Erre az alkalomra azokat a gyermekeket és szüleiket várjuk,
akik nem a Szent II. János Pál Iskolaközpont Óvodába járnak.
25. csütörtök 16.30 Iskolanyitogató játszóház a leendő elsősöknek, tájékoztató a szülők
számára. Erre az alkalomra a Szent II. János Pál Iskolaközpont Óvodába
járó gyermekeket és szüleiket várjuk.
25. csütörtök Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól.
26. péntek Jelentkezési határidő az általános iskola első évfolyamára.

 

 

Ebédbefizetés márciusra: Szerdán: 9.00-16.00, csütörtökön: 8.00-16.00.

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00

Ebédet lemondani csak a következő módokon lehetséges: interneten keresztül: janospal.hu/ebéd (az iskola honlapján az ’EBÉD’ menüponton keresztül érhető el) vagy a +36-30/957-12-83 számra elküldött SMS-ben.

A nem ebédlemondással kapcsolatos kérdéseiket a e-mail címre küldjék.

Március napok száma teljes áru csak ebéd nagycsaládos csak ebéd teljes áru ebéd és uzsonna nagycsaládos ebéd és uzsonna egész napos étkezés teljes áron egész napos étkezés nagycsaládos
Óvoda 22 17 160 8 580
Általános iskola 13 926 6 963 14 872 7 436

 

  • A vészhelyzeti intézkedések 2021. március 1-jéig történő meghosszabbításával a gimnáziumi osztályok továbbra is digitális munkarendben tanulnak.
  • A járványügyi helyzet miatt egy kis változtatással éltünk az iskolanyitogató játszóház megtartásával kapcsolatban. Az eredetileg

tervezett egy alkalom helyett, két alkalmat szervezünk.

Az első, 2021. február 24-én, 16.30-kor kezdődő tájékoztatóra, játékos foglalkozásra, azokat a gyermekeket várjuk szüleikkel együtt, akik nem a Szent II. János Pál Iskolaközpont óvodájába járnak.

A második, 2021. február 25-én, 16.30-kor kezdődő tájékoztatóra, játékos foglalkozásra a Szent II. János Pál Iskolaközpont óvodájába járó gyermekeket várjuk szüleikkel együtt.

Az iskolanyitogató délutánokat a járványügyi protokoll szerint, a biztonsági intézkedések betartásával tartjuk meg.

A február 24-i és a február 25-i alkalomra regisztrálni szükséges 2021. február 15 -22. között. A regisztrációs felület az iskola honlapján lesz elérhető.

Az első évfolyamra történő beiskolázással kapcsolatos információk az iskola honlapján megtalálhatók:

https://janospal.hu/beiskolazas/felveteli-tajekoztato/

Az első évfolyamra jelentkezés határideje: 2021. február 26.

  1. március 6.: ismerkedés az általános iskola első évfolyamára jelentkezőkkel.
  • A középfokú intézménybe jelentkezés határideje: 2021. február 19.

A 8. osztályos tanulók jelentkezéseit az iskola továbbítja a megjelölt középfokú intézményekbe.

A beérkezett adatbegyűjtő lapok alapján az iskola előállítja a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat.

Február 8-12. között lesz lehetőség a jelentkezési lap és a tanulói adatlap ellenőrzésére, az esetleges változtatások, módosítások átvezetésére és a dokumentumok aláírására. A jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot a tanulóknak, a szülőknek (mindkét szülő, felügyeleti jogot gyakorló szülő) alá kell írniuk. Az iskola csak így tudja továbbítani a jelentkezési lapokat a tanuló által megjelölt középfokú intézménybe.

A jelentkezési lapok, tanulói adatlapok ellenőrzésének, aláírásának pontos időbeosztásáról az osztályfőnökök adnak felvilágosítást.

  • A középfokú felvételi eljárás keretében a szóbeli meghallgatására 2021. február 23-február 26. között kerül sor. A szóbeli elbeszélgetés minden nap 14.30 órától kezdődik. A beosztásról minden felvételizőnek külön értesítést küldünk.
  • Február 10-11. között iskolaközpontunkban Témanapok keretében tanulnak a diákok. A tanulók ezeken a napokon meghirdetett tematikus foglalkozáson vesznek részt. Részletes felvilágosítást az osztályfőnökök adnak.
  • Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből tudunk fejlesztésekre fordítani. Kérjük, támogassák intézményünket az 1% felajánlásával.

Az Anima Una Alapítvány adószáma: 18147304-1-43

Az Egyháznak felajánlott 1 % esetében a rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magán­személy bevallásban fizetendő adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházi kedvezményezett részére még ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma alapján történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét.

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:

 

az iskola vezetése