Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Óvodai foglalkozások

Óvodai nevelésünk része:

  • Csendes Percek – naponta rövid ima, bibliai történetek, erkölcsi nevelés, példaképeink a szentek, kereszténység a gyakorlatban, ovis misék
  • irodalmi nevelés (mese, vers, mondókák, bábozás)
  • zenei nevelés (dalok, ritmusfejlesztés, körjátékok- népi játékok, egyházi dalok, zenehallgatás)
  • kézműves foglalkozások (festés, rajzolás, gyurmázás, ragasztás és mindenféle technika alkalmazásával „alkotás”, írás előkészítő feladatok)
  • környezetünk felfedezése ( évszakok, család, növények, állatok, időjárás, öltözködés, piac stb.  felfedezése, változások megfigyelése)
  • mérések, mennyiségek, kisebb-nagyobb, több-kevesebb, formák és érdekes felfedezések a matematika területén
  • testi nevelés (mindennapos torna, sok mozgásos játék, heti tornafoglalkozás a tornateremben, sportversenyek, kirándulások)

Tehetségfejlesztés – óvodai nevelési időn kívüli lehetőségek:

  • sport az iskolában: játékos torna, foci edzés, labdás torna – hétfőn délután 4 órakor -Siklós Özséb
  • RSG – hétfőn és szerdán 17-18 lányoknak
  • Növekedjünk Együtt KriszTusban! (NET) foglalkozás: hitünk interaktív megismerése és megélése heti rendszerességű foglalkozásokon- pénteken délután 16.15-kor
  • néptánc az iskola tornatermében- kedden és csütörtökön 4 órakor – Szente János
  • népi furulya-citera-népzene -kedd délután – Tóth Béla Ottó
  • orvosi szűrés alapján gyógytestnevelés és logopédiai foglalkozás