Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Nyilatkozat kedvezményes étkezés igényléséhez

Kedves Szülők!


Óvodásoknak napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna)
Általános iskolásoknak napi kettő vagy egyszeri étkezés (ebéd és uzsonna)
Gimnazistáknak napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igényelhető.
A nyilatkozaton az összes idejáró gyermek felsorolható, nem szükséges külön nyilatkozatot kitölteni gyermekenként. De kérem arra figyeljenek, hogy külön nyilatkozat van az óvodás valamint az iskolás korú gyermekeknek.
Amennyiben nem igényelhetik kedvezményesen az étkezést, akkor is küldjék el az étkezés megrendeléséről szóló levelet a fenti e-mail címre, hogy az étkezési számlát július folyamán ki tudjam állítani. A levélbe írják be a gyermek nevét, osztályát valamint általános iskolásoknál, hogy napi egy meleg, vagy két étkezést kívánnak rendelni.
Kérem figyeljenek az utalási határidőre, mert az időben át nem utalt étkezési számlákat törlöm augusztusban.
Újonnan beiratkozó felső tagozatos és gimnazista tanulóknak szükségük lesz egy étkezési kártyára is, amit a pénztárban tudnak megvásárolni 1500 ft-ért. Ezt ügyeleti napon, vagy az első tanítási napon tudják megtenni.
Amennyiben diétás étkezést igényelnek kérem legyenek szívesek csatolni a friss szakorvosi igazolást is, fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 223/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 7/A§ 1 bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
A gyermekvédelmi kedvezmény igazolásához a kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolatát kell elküldeni.
A gyermekek számának meghatározásánál a figyelembe vehető gyermekek köre: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel v. tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyerekek vagy 25 évnél fiatalabb köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő , a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő v. felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek. Életkortól függetlenül tartósan beteg v. súlyos fogyatékos gyermek, kivéve nevelőszülőnél ideiglenesen elhelyezett gyermek.