Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Központi írásbeli felvételi vizsga

A központi írásbeli felvételin a vizsgára jelentkező nyolcadikos diákok vesznek részt 2024. január 20-án 10.00 órától. 

Általános információk a feladatlapokról

A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Fontos, hogy mindenkinél legyenek íróeszközök, kék vagy fekete színű tollak, ceruzák, illetve a matematika feladatlap kitöltéséhez vonalzó, körző, szögmérő. 

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A különleges bánásmódot igénylő (BTMN) tanulókra a határozatban megkapott kedvezmények vonatkoznak (hosszabb idő és/vagy segédeszközhasználat). Akiknek szakvélemény alapján engedélyezett a matematika feladatlapok kitöltéséhez számológép (nem telefonon!) használata, kérjük hozzanak magukkal szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológépet! 

Pótló írásbeli vizsga:

A pótló írásbeli vizsgát 2024. január 30-án 14.00 órától kell megszervezni.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre, tehát az igazoló dokumentumokat a szervező intézmény igazgatójának kell benyújtani az e-mail címre. 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

 

A központi írásbeli felvételi vizsga napján a vizsga kezdete előtt legkésőbb 20 perccel kell megjelenni a kijelölt vizsgateremben.

A szülők az iskola épületének bejáratáig kísérhetik gyermekeiket. Megértésüket köszönjük. 

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – személyi igazolványt vagy diákigazolványt – hozzanak magukkal. Innivalót és harapnivalót mindenki hozhat magával.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (telefon) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelésiútmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. 

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

 

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2024. január 26. 8.00-17.00. Szünet: 12.00 és 13.00 óra között. Az iskola honlapján (https://janospal.hu) majd a megadott időpontokra bejelentkezni. A regisztrációs felület 2024. január 22-25. között lesz elérhető. 

Észrevételek benyújtásának határideje: 2024. január 29. 16.00 óráig.  

Az értékelő lapokat az elektronikus úton jelentkezők számára a programfelületen keresztül továbbítjuk 2024. február 9-ig. Azok számára, akik nem elektronikus úton jelentkeztek, a megadott e-mail címre küldjük az értékelő lapot szintén 2024. február 9-ig. Akik személyesen szeretnék átvenni az értékelő lapot a titkársággal történő egyeztetés után tehetik meg az előbb megadott időpontig.